Content Management Systemer (CMS) for virksomheter

kr239.00

Dette er boka du trenger når du og din virksomhet planlegger å anskaffe et nytt publiseringsystem, eller ønsker å få nyttige innspill på hva som skal til for å lykkes med eksisterende løsning.

Beskrivelse

Avgjørende faktorer for suksess med publiseringsløsninger

Hva må din virksomhet vurdere ved anskaffelse, innføring og bruk av et CMS?

Dette er boka du trenger når du og din virksomhet planlegger å anskaffe et nytt publiseringsystem, eller ønsker å få nyttige innspill på hva som skal til for å lykkes med eksisterende løsning.

Det stilles i dag større krav til en virksomhet for å lykkes i et informasjonssamfunn. Informasjonsmengden vokser og mange virksomheter har i større eller mindre grad mistet oversikten over eget innhold. Samtidig bidrar ikke alltid systemene i virksomheten til en effektiv arbeidshverdag. Antall kanaler virksomheter må være synlige i, øker også – noe som krever enda mer av både ansatte og en publiseringsløsning.

Hovedfokuset i denne e-boken vil være nettsider som informasjonskanal, men også som arbeidsverktøy for ansatte (brukere) og redaktører. Boken tar ikke opp tema som hvilke leverandører eller publiseringsløsninger du bør velge til ulike formål, men fokuset er mer generelt på hva du og din virksomhet må vurdere ved anskaffelse av en slik løsning, og hva som er viktig for å lykkes ved innføringen og bruken av et CMS.

Målgruppen for denne e-boken

Målgruppen er ansatte, studenter og andre som ønsker å lære mer om CMS / publiseringsløsninger generelt.

Samtidig vil vi se på ulike kriterier for evaluering av CMS generelt, kravspesifikasjoner og forhold rundt bruken av publiseringsløsninger (CMS). Virksomheter som ønsker å få utnyttet potensialet på best mulig måte med eksisterende eller nyanskaffet publiseringsløsning, vil også få nyttige tips angående faktorer som er avgjørende for suksess ved innføringen og bruken av et CMS.

Målet med denne e-boken

Et hovedmål med e-boken er at ansatte skal få et godt grunnlag og viktig kunnskap når de skal ut i markedet for å velge et CMS og en leverandør – eller hvis eksisterende løsning må forbedres. E-boken vil også være en viktig ressurs for studenter som etter endt utdannelse begynner i en virksomhet med oppgaver knyttet til informasjonsarbeid generelt og IT-rettet arbeid hvor informasjonssystemer og nettløsninger er en del av arbeidshverdagen.

Innhold

E-boken (PDF) er en kompakt bok på 27 sider som går konkret inn på temaene under, så her har du muligheten til å lære mye på kort tid.

 • Målgruppen for denne e-boken
 • Målet med denne e-boken
 • Innledning
 • Hva er et CMS?
  • Definisjon
  • Formål og bruksområde
 • En lite god løsning gir konsekvenser
 • Viktige faktorer for evaluering
 • En annerledes hverdag for nett- og informasjonsmedarbeidere
 • Hovedfokuset
 • Funksjonalitet i et CMS
  • Lage innhold
  • Seksjoner og kategorier for tilgangsstyring og presentasjon
  • Administrasjon av oppsett og innstillinger
  • Pene URL’er / Pene nettadresser
   • Hvorfor bruke pene URL’er?
   • Funksjon for å lage kort URL
  • Integrasjonsmuligheter og arbeidsflyt
  • Publisering
  • Presentasjon
  • Innholdstyper
  • Design og malverk
 • Hvordan jobbe smart med innhold og synlighet?
  • Google-produkter for annonser og analyse
  • Fokuset for å nå målgruppen og å skape engasjement
 • Effektivisering og enkelhet
 • Ulike publiseringsløsninger – Hva bør man velge?
  • Gjør en grundig vurdering
  • Kravspesifikasjon og avtaler
 • Fordeler og ulemper med publiseringsløsninger
  • Brukervennlighet
  • Implementasjon
  • Utviklingsmuligheter
 • Hvorfor velge en publiseringsløsning?
  • Krav til en ny løsning
 • Organisering og prosesser – plan for gjennomføring av et prosjekt
  • Formålet med prototypen
  • Løpende forbedringer
 • Hva skaper vellykket bruk av et CMS/en publiseringsløsning?
  • Tidligere forskning på CMS-systemer
  • Hva er et informasjonssystem?
   • Hva er oppgavene til et informasjonssystem?
 • De viktigste faktorene for et mest mulig vellykket CMS
  • Systemkvalitet
  • Informasjonskvalitet
  • Servicekvalitet
  • Bruk
  • Brukertilfredshet
  • Evaluert nytteverdi
 • Sluttord

Gjennomføring

Boka i PDF-format kan du lese på PC, mobil eller nettbrett. Klikk på lenken du får tilsendt og boka kan lastes ned.