Etikk, moral og motivasjon på arbeidsplassen

kr99.00

Et viktig nettkurs i etikk, moral og motivasjon. Et kurs perfekt for alle typer virksomheter. Det er alltid rom for forbedring, og hvordan sikre at mål nås?

Beskrivelse

Hvordan er vi ansatte med og mot hverandre? Hvilket fokus har arbeidsplassen din på etikk, moral og motivasjon?

Jobber du på et sted hvor arbeidsmiljøet er rosenrødt og uten behov for forbedring – eller burde virksomheten ha et større fokus på dette temaet?

Dette kurset gir deg og din virksomhet noen nyttige tips for å få et bedre arbeidsmiljø, sikre inkludering, tillit og motivasjon – slik at virksomheten har større sjanse for å nå målene som settes (hvor både ansatte og ledere spiller på lag og er fornøyde).

Innhold

I dette nanokurset (kortkurset) vil du få en innføring via videopresentasjon i temaene etikk, moral og motivasjon.

Vi skal se på:

 • Etikk, moral og motivasjon på arbeidsplassen
 • Hva er etikk og moral?
 • Hvordan bli mer bevisste på valgene vi tar?
 • Hvorfor dette fokuset på etikk, moral og motivasjon på jobb?
 • Hva avgjør våre valg?
 • Noen viktige punkter som tas opp:
  • Respekt
  • Punktlighet
  • Ansvarlighet og åpenhet
  • Initiativ
  • Profesjonalitet
  • Tillit og fokus
  • Vi må bry oss
  • Motivasjon

Gjennomføring

Total tid for videopresentasjonen er ca. 7 minutter (et nokså kompakt kurs, og du vil lære mye på kort tid). Du kan se og høre presentasjonen både på PC, mobil og nettbrett.

Du vil få tilsendt en lenke inkl. din personlige kode på e-post etter betaling (i kvitteringen). Rett etter betaling vil du også få lenken og koden tilgjengelig, slik at du enkelt og raskt får tilgang.