På salg!

GDPR for virksomheter – med fokus på datakvalitet (inkl. sjekklister)

kr699.00 kr399.00

Kategorier: , ,

Beskrivelse

«GDPR for virksomheter – med fokus på datakvalitet»

Nå kan du lære om GDPR på en strukturert måte, slik at du blir istand til å delta i dialog om GDPR, men også kunne vite hva din virksomhet må gjøre for å følge kravene i GDPR.

I dette kurset lærer du det viktigste å vite om GDPR-forordningen og hva din virksomhet må gjøre for å etterkomme kravene i GDPR. Kurset inneholder en rekke sjekklister og eksempler – og den har også et godt fokus på datakvalitet, slik at GDPR skal bli noe positivt for din virksomhet.

Innhold

Kurset består av ca. 1 time og 20 minutter med video. NB! All tekst er tilgjengelig, slik at dette kurset er tilpasset alle.

1. Om GDPR
– Intro
– GDPR – Hva og Hvorfor?
– Hvorfor et nytt regelverk?

2. Personopplysninger
– Hva er personopplysninger?
– Sensitive personopplysninger
– Prinsipper for behandling av personopplysninger

3. Behandling av personopplysninger
– Behandlingens lovlighet
– Vilkår for samtykke
– Behandling av særlige kategorier av personopplysninger

4. Noen viktige hovedpunkter/endringer med GDPR
– Økt geografisk virkeområde
– Bøter
– Samtykke
– Brudd på personopplysningssikkerheten
– Tilgang, innsyn og kopi
– Sletting/Retten til å bli glemt
– Rett til dataportabilitet
– Programvareutvikling med innebygd personvern

5. Den registrertes rettigheter
– Informasjon om behandling av personopplysninger
– Innsyn i egne personopplysninger

6. Den registrertes rettigheter
– Korrigering av personopplysninger
– Sletting av personopplysninger

7. Begrensning av behandling av personopplysninger

8. Dataportabilitet, innsigelse mot behandling og automatiserte avgjørelser
– Dataportabilitet
– Innsigelse mot behandling av personopplysninger
– Automatiserte avgjørelser og profilering

9. Hva betyr de nye personvernreglene for virksomheter? – Del 1
– Alle norske virksomheter får nye plikter
– Alle skal gi god informasjon om hvordan de skal behandle personopplysninger
– Form og språk
– Hva slags informasjon skal gis?

10. Hva betyr de nye personvernreglene for virksomheter? – Del 2
– Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
– Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
– Innebygget personvern betyr
– Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa

11. La GDPR bli noe positivt for din virksomhet
– Det positive med GDPR for virksomheter
– GDPR kan øke din fortjeneste

12. Få oversikt

13. Sjekklister for virksomheter
– Sjekklister – Overordnet
– Sjekkliste – Teknisk og sikkerhet
– Sjekkliste – Ansatte
– Sjekkliste – Den registrertes rettigheter
– Sjekkliste – Juridisk
– Sjekkliste – Risikovurdering

14. Datakvalitet
– Hva menes med datakvalitet?
– Hva er mulige tiltak for å forbedre datakvaliteten?
– Hva må gjøres?
– Fordeler med bedre datakvalitet

15. Relevans

16. Datasikkerhet
– Sjekkliste

17. Personvernombud / personvernrådgiver
– Opprettelse av personvernombud / personvernrådgiver
– Hvem må utnevne et personvernombud?
– Hva er oppgavene til et personvernombud?
– Hva er ansvaret til behandlingsansvarlig og databehandler relatert til personvernombudet?

18. Behandlingsansvarlig og databehandler
– Krav til databehandleravtalen (en overordnet oversikt)
– Underleverandører

19. Databehandleravtale
– Hva må databehandleravtalen inneholde?

20. Alle får nye krav til avvikshåndtering
– Når skal avvik meldes til Datatilsynet?
– Innhold i avviksmeldingen
– Varsling av de berørte

21. Konsekvensene av GDPR for kundebehandling
– Eksempel
– Hvordan får man samtykke fra brukere til å kunne benytte deres data?

22. Hva må din virksomhet gjøre?
– Kommunikasjon
– Samtykke
– Innsyn, tilgang, endring, sletting og portabilitet
– Varsling
– Profilering
– Markedsføring
– Beskytte sensitive data
– Dataoverføring utenfor EU
– Innebygd personvern
– Behandling av data for et annet selskap
– Finn ut om din virksomhet må utnevne et personvernombud

23. Hvilke data kan virksomheten behandle og på hvilke vilkår?
– Eksempler

24. Kan vi benytte dataene til et annet formål?
– Eksempler

25. Hva er en behandlingsansvarlig og en databehandler?
– Eksempler

26. Kan andre behandle data på vegne av min virksomhet?
– Eksempler

27. Hva slags tilgang og innsyn på egne personopplysninger skal den registrerte få ved henvendelse?
– Eksempler
– Hva skjer hvis noen protesterer ved behandling av personopplysninger?

28. Trenger man alltid å slette personopplysninger når den registrerte ber om det?
– Eksempler

29. Utsending av e-post/nyhetsbrev (samtykke og formål)
– Eksempel
– Innsamling og lagring av data

Et lite utdrag fra kurset 

Hvem har laget dette kurset?

Alle nettkursene på SmarteKurs.no er laget av Per-Espen Kindblad v/ Atrida Communications – Atrida.no. Han har graden MSc i informasjonssystemer og databaser, har jobbet med sikkerhet, personvern, rådgivning og sikkerhetsrevisjoner – og har også bistått små virksomheter med en-til-en veiledning rundt GDPR.

Dersom du har noen spørsmål underveis i kurset, eller etter gjennomføringen, så tar du bare kontakt med meg på Facebook eller på post@smartekurs.no – og jeg vil hjelpe deg 🙂 Det er viktig for meg at du får et utbytte av mine kurs.