Kunstig Intelligens(KI/AI) – Hva og Hvordan (inkl. nyttige AI-verktøy)

kr349.00

Nå har du en unik mulighet til å lære om Kunstig Intelligens(KI) / Artificial Intelligence(AI). Du vil også få oversikt over et hav av KI-verktøy som kan brukes til å automatisere og effektivisere oppgaver.

I dagens teknologidrevne verden er forståelse av kunstig intelligens og maskinlæring avgjørende for de fleste av oss – og enda viktigere blir denne kompetansen i fremtiden, når kunstig intelligens blir dagligdags og enda mer utstrakt i bruk for oss alle. Dette kurset/den digitale boka gir deg nyttig kompetanse for å få oversikt og kunne navigere i denne spennende verden av teknologi og muligheter.

Beskrivelse

Kunstig Intelligens(KI) / Artificial Intelligence(AI)

Denne digitale boka/nettkurset er laget for å gi deg en god forståelse av hva kunstig intelligens er. I tillegg vil du få presentert flere verktøy som kan brukes for å automatisere og effektivisere eget arbeid, enten privat eller i jobbsammenheng.

Her får du mye nyttig informasjon; noe som er svært viktig for ansatte i roller der kunnskap om kunstig intelligens, endring og omstilling, effektivisering og automatisering m.m. er avgjørende for å få til gevinstrealisering.

Boka/nettkurset er også perfekt for deg som har skrivesperre, som trenger hjelp til tekst, bilder, video, musikk – eller som ønsker å effektivisere det å lage innhold til sosiale medier, trenger hjelp til et bokprosjekt, har behov for veiledning til å lage prosjektplaner, ROS-analyser, skrive sammendrag, automatisere skrivearbeidet i egen virksomhet, har behov for oversettelser, hjelp til programmering m.m. Det er få begrensninger for hva KI-verktøy kan hjelpe deg med – og vi skal se på mange verktøy!

Hvorfor er dette kurset viktig for deg?

I dagens teknologidrevne verden er forståelse av kunstig intelligens og maskinlæring avgjørende for de fleste av oss – og enda viktigere blir denne kompetansen i fremtiden, når kunstig intelligens blir dagligdags og enda mer utstrakt i bruk for oss alle. Dette kurset/den digitale boka gir deg nyttig kompetanse for å få oversikt og kunne navigere i denne spennende verden av teknologi og muligheter.

Gjennom leksjonene/kapitlene vil du:

 • få innsikt i grunnleggende begreper knyttet til kunstig intelligens: Fra hva kunstig intelligens er, til maskinlæring, dyp læring og andre underkategorier m.m.
 • bli kjent med en rekke verktøy du kan benytte til å generere alt fra tekst, bilder og video – til andre verktøy som støtter deg i arbeidshverdagen.
 • lære av eksempler: Gjennom eksempler på reelle tjenester og nettsteder med generativ AI(jeg viser deg praktisk hvordan enkelte verktøy kan brukes), samt en analyse av etiske og samfunnsmessige konsekvenser, vil du få innsikt i hvordan KI påvirker vår verden i dag og i fremtiden.

Er du ikke fornøyd med kurset/den digitale boka, så får du selvsagt pengene igjen ved å ta kontakt innen 14 dager.

Målgruppe

Boka passer for studenter, ansatte, ledere og privatpersoner som rett og slett vil lære om kunstig intelligens og hvordan ulike verktøy kan brukes til både automatisering og effektivisering.

Spesifikke målgrupper som vil ha nytte av kurset:

 • Ansatte som jobber innen teknologi, markedsføring m.m., som ønsker å utvide sin kompetanse på kunstig intelligens.
 • Ledere som må forstå denne teknologien og hvilke utfordringer og muligheter den gir.
 • Studenter og akademikere som har behov for å få en dypere forståelse av dette feltet.
 • Entreprenører/gründere og bedriftsledere som trenger kompetanseheving for å bli kjent med hvordan kunstig intelligens kan nyttegjøres i egen virksomhet.
 • I hovedsak er dette kurset/den digitale boka nyttig for alle ansatte – da verktøyene kan benyttes innenfor de fleste fagområder.

Innhold

Leksjon 1: Hva er kunstig intelligens?
Leksjon 2: Maskinlæring (ML)
Leksjon 3: Noen underkategorier til maskinlæring
Leksjon 4: Dyp læring(Deep learning)
Leksjon 5: Dype nevrale nettverk
Leksjon 6: Slik er ChatGPT 3.5 trent opp
Leksjon 7: Bioinspirert AI(Biologisk inspirert kunstig intelligens)
Leksjon 8: Kunnskapsbasert AI
Leksjon 9: Naturlig språkbehandling (NLP – Natural Language Processing)
Leksjon 10: Bildebehandling og datasyn
Leksjon 11: Robotikk
Leksjon 12: Autonome kjøretøy
Leksjon 13: Generativ AI
Leksjon 14: Eksempler på tjenester/nettsider med generativ AI – Del 1
Leksjon 15: Eksempler på tjenester/nettsider med generativ AI – Del 2
Leksjon 16: Eksempler på tjenester/nettsider med generativ AI – Del 3
Leksjon 17: Hvorfor er generativ AI viktig?
Leksjon 18: Etiske og samfunnsmessige konsekvenser
Leksjon 19: Noen nyttige KI-verktøy – Del 1
Leksjon 20: Noen nyttige KI-verktøy – Del 2
Leksjon 21: Kunstig intelligens – oversikt over prosjekter i offentlig sektor
Leksjon 22: OECD – oversikt over verktøy og metrikker for trygg og pålitelig kunstig intelligens
Leksjon 23: Kunstig intelligens – Informasjonssikkerhet og personvern
Leksjon 24: Bruk av KI innen helse – Del 1: EPJ
Leksjon 25: Bruk av KI innen helse – Del 2: Psykisk helse og rus
Leksjon 26: Kunstig intelligens og utviklingen fremover
Leksjon 27: Potensielle utfordringer og muligheter for feltet fremover
Leksjon 28: Bonusleksjon: GPT-4o og fantastiske muligheter

Gjennomføring

Den digitale boka/nettkurset kan du lese/ta på PC, mobil eller nettbrett (nettleseren Chrome anbefales). Klikk på lenken du får tilsendt etter bestilling og tast inn tilsendt personlig kode. NB! Dette er en onlineversjon, og kun tilgjengelig som onlineversjon (ikke i nedlastbart digitalt format).

Lurer du på dette om kunstig intelligens?

 • Er KI og AI det samme?
 • Hva er kunstig intelligens?
 • Hva er maskinlæring?
 • Hva er modeller og hvordan foregår opptrening gjennom data og testing?
 • Hvordan bruke Canva?
 • Hvordan bruke ChatGPT?
 • Hvordan bruke Microsoft Copilot?
 • Hvilke KI-verktøy finnes der ute?
 • Hvordan kan man bruke kunstig intelligens for å effektivisere arbeidshverdagen til helsepersonell?
 • Hvordan bruke kunstig intelligens for å økte pasientsikkerheten?
 • Hvilke KI-prosjekter er innført og pågår i virksomheter i dag?

Dette er noe av det du vil lære om i den digitale boka/nettkurset, i tillegg til mye mer!